Freastalaí

FN244 Líonraí agus Gnó Digiteach

Eoghan McConalogue

Blag 1

09-11-2016

Cormac Sheehy

15330771

Dearbhú: Dearbhaím leis seo, gurbh é mo shaothar féin go hiomlán atá san ábhar seo atáim a thíolacadh le haghaidh measúnachta mar chuid den chlár staidéir don chéim Gnó agus Gaeilge, agus nár tógadh aon chuid de as saothar aon duine eile ach amháin sa chás agus sa mhéid atá luaite agus aitheanta i dtéacs mo shaothair.

Sínithe: Cormac Sheehy

Uimhir Aitheantais: 15330771

Dáta: 09-11-2016

Cad é freastalaí? Go bunúsach is ríomhaire é a freastalaíonn. Is clár ríomhaire é a chuireann seirbhísí ar fáil do ríomhairí eile (agus a úsáideoirí) sa ríomhaire céanna nó i ríomhairí eile. Fanann clár freastalaí d’iarratais agus comhlíonann siad na hiarratais sin. Tá an freastalaí cosúil leis an “Middle Man”. Cuireann tú iarratas isteach d’eolas nó suíomh gréasáin ar do phón póca nó ríomhaire. Glaotar cliant ar do ríomhaire. Téann an iarratas seo chuig freastalaí, próiseálann siad an eolas agus tugann siad an eolas nó an suíomh gréasán duit.

Ní raibh mórán ar eolas agam faoi fhreastalaí go dtí go ndearna mé staidéar orthu san modúl seo. Bhí a fhios agam go raibh siad bainte le ríomhairí i slí éigin agus gur freastail siad ar rud éigin, bhí é sin soiléir ón ainm, ach seachas é sin ní raibh na fíricí agam. Ní raibh a fhios agam cad a raibh siad ag freastal air nó ó agus ní raibh a fhios agam cad a rabih an freastalaí féin. Bhí fonn orm foghlaim faoi freastalaí mar gur chuala mé freastalaí luaithe go minic agus chreid mé go raibh tábhacht áirithe ag baint leo.

An bhfuil freastalaí úsáideach agus cad a ndéanann siad? Trí rudaí a dhéanann siad ná Downsizing, Upsizing agus Rightsizing. Cad iad seo?

‘Downsizing is the downward migration of business applications from superminis and mainframes to PCs, PS/2s, Macintoshes, and Unix workstations. The downsizing process breaks up large supermini and            mainframe-type applications into program modules that run on one or more network servers.’ {Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.6}

Tógann na freastalaí eolas atá le fáil sna mainframes mór agus cuireann siad é ar fáil ionas go bhfuil sé ábalta obair ar stáisiúin oibre pearsanta cosúil le ríomhairí pearsanta. Cloiseann sé go hiontach, ach conas a chabhraíonn sé linn? Déanann sé é níos saoire do dhaoine ríomhaire le heolas a bheith acu, agus ceanglaíonn sé daoine le chéile.

‘Client/server computing combines the best of two worlds: the cost-effective and almost addictive power of desktop  computers with multiuser access to shared resources and data’ {Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.6}

Tá Upsizing cosúil le Downsizing mar go ceanglaíonn sé ríomhairí le chéile, ach déanann sé é i slí difriúil, an t-eolas ag dul sa treo eile.

‘Upsizing is the bottom-up trend of networking standalone PCs at the departmental or workgroup level’  {Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.7}

Comhcheanglaíonn Rightsizing na tréithe de Downsizing agus upsizing. Cuireann sé eolas ó Ríomhaire pearsanta ar fáil ar an comhionad úsáideora agus ón ríomhaire pearsanta suas ar an comhionad úsáideora. Cruthaíonn sé córas.

‘Rightsizing moves applications to the most appropriate server platform.            Clients request services over the network and the server best suited for                the job provides it. In this open model, a server can be a PC, a supermini,             or a mainframe. Servers from different vendors can happily coexist: the network is the system.’  {Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.7}

Anois tá a fhios againn cad é puspóir freastalaí, ach cad é anatamaíocht an freastalaí? Faighimid smaoineamh mhaith ag féachaint ar a ndéanann siad go laethúil. Chuid mhór den am bíonn siad ag fanacht ar iarratas.

‘The server program spends most of its time passively waiting on client requests, in the form of messages, to arrive over a communication session. Some servers assign a dedicated session to every client. Others create a dynamic pool of reusable sessions. Some also provide a mix of the two environments.’ {Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.17}

Is rud amháin é fanacht d’iarratas nuair nach bhfuil aon rud ag teacht isteach, ach is fadhb eile é nuair atá gach cliant ag cur iarratas ag an am céinne. Tá ar freastalaí a bheith ábalta díleál le ‘rush hour’ agus iarratas gach cliant a fhreagairt go tapa.

‘The server program must do the work requested by the client promptly. Clearly a client should not have to depend on a single-threaded server proces A server program that does will run the risk of having a client hog all the system’s resources and starve out its fellow clients. The server must be able to concurrently service multiple clients while protecting the integrity of shared resources.’ {Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.17}

Comh mhaith leis na tascanna seo go léir, tá ar freastalaí obair a dhéanamh gan treoracha ó cliant.  ‘For example, it can trigger a task to download records from a host database during non-peak hours’{Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming with OS/2 2.0 pg.18}

Rud suimúil faoi freastalaí ná go bhfuil fonn orthu eirí níos mó. Nuair a fhaigheann siad a lán iarratais tá fonn orthu níos mó iarratais a fháil.

‘Server programs seem to have an insatiable appetite for memory and processing power. The server environment must be upwardly scalable and modular.’{Orfali and Harkey, 1993, Client/Server Programming  with OS/2 2.0 pg.18}

Glaotar ‘Fat Servers’ ar freastalaí a dhéanann an chuid is mó den obair.  Tá ort chinneadh a dhéanamh  faoi ché a dhéanfaidh an chuid is mó den obair, an freastalaí nó an cliant, roimh a leagan tú freastalaí amach. Téann ‘Fat Servers’ lámh i lámh le ‘Thin Clients’. Glaotar ‘Fat Clients’ nuair atá an cliant ag próiseáil an chuid is mó den eolas. Úsaidtear ‘Thin Servers’ le ‘Fat Clients’.

A fat server is a type of server that provides most of the functionality to a client’s machine within client/server computing architecture. It is like a standard core server that hosts and provides key network based applications, storage, processing, Internet access and other services.’ -Techopedia

Tá cineálacha freatalaí éagsúla freisin, cosúil le Web Servers, Mail Servers agus File Servers. Is córas ríomhaire é freastalaí greasáin a óstálann suíomh greasáin.

‘It runs Web server software, such asApache or Microsoft IIS, which provides access to hosted webpages over the Internet. Most Web servers are connected to theInternet via a high-speed connection, offeringOC-3 or faster data transmission rates. A fast Internet connection allows Web servers to support multiple connections at one time without slowing down.’ TechTerms

Is feidir aon ríomhaire a usáid mar freastalaí gréasáin, chomh fada agus atá sé na cónasctha leis an idirlíon agus tá na bogearraí ceart suiteáilte, ach de gnáth úsáideann gnólachtaí ‘server racks’.

Tá sé soiléir go leor cad a dhéanann freastalaí ríomhphoist ón ainm. Lámhseálann agus solathraíonn siad ríomhphoist trí líonra. Is feidir leo ríomhphostanna a ghlacadh ó ríomhaire cliant agus iad a sheoladh chuig freastalaí ríomhphoist eile

Baineann freastalaí comhad le comhad ar ndóigh. Tugann siad dúinn rochtan chuig comhaid.

 

File Servers act as a central file storage location that can be accessed by multiple systems. File servers are commonly found in enterprise settings, such as company networks, but they are also used in schools, small organizations, and even home networks.’ -Techterms

Úsaideann gnólachtaí móra freastalaí comhad ach tá siad coitianta go leor i scoileanna, ollscoileanna agus i tithe fiú. Úsaidaim féim freastalaí comhad san ollscoil agus san gnó atáim ag obair cé gur gnó bheag é. Úsáidim freastalaí ríomhphoist gach lá chun mo ríomhphostanna a sheiceáil ar mo dhá chuntais ríomhphoist, ach an freastalaí a úsáidim níos mó ná aon cheann eile ná an freastalaígréasáin mar is annamh an rud é a chaithim uair an chloig agus mé i mo dhúiseacht gan úsáid a bhaint as an idirlíon.

Ceapaim gur cabhraíonn an eolas atá foghlamtha agam san tionscadal seo liom. Is minic an lá a bhfulim ag úsáid Snapchat nó Facebook ar m’fhón póca agus tagann teachtaireacht suas á rá liom ‘There was a problem connecting to the servers’, nó nuair atáim ag déanamh iarracht logáil isteach ar líonra DCU deireann sé ‘there are no logon servers available’. De gnáth tháinig fearg orm nuair a chonaic mé na fógraí seo, ach táim níos foighneach anois mar go bhfuil tuiscint níos fearr agam faoi cad atá ag tarlú leis na freastalaí agus an tionchar atá acu ar ár saol.

Roimh a tháinig mé ar an eolas seo, bhí mé abalta freastalaí a úsáid cé nach raibh a fhios agam conas a raibh siad ag obair mar go bhfuil an chuid is mó de freastalaí cairdúil d’úsáideoirí. Tá thuiscint níos fearr agam orthu anois áfach, aachtaí ar oscailt dom leo agus fiú muna nathraím an slí ina úsáidim freastalaí, tá súil agam go mbeidh níos mó féidearth

 

Reifreann:

Client/Server Programming with OS/2.0 2nd Ed., Robert Orfali, Dan Harkey

Techterms

 

Advertisements